CLIENTS.

 

Client és un terme és utilitzat com a sinònim de comprador (que compra el producte), usuari (que usa el servei) o consumidor (qui consumeix un producte o servei).

Amb metodologies pròpies, oferim els nostres serveis a tots aquest clients intervinients:

   • Micro empreses, autònoms, freelancers, emprenedors/es naixents i madurs.
   • Àrees de promoció econòmica, treball i formació d’ajuntaments i entitats dependents: Centres Cívics, Casals de Barri, Punts d'Informació Jove.
   • Centres d'Innovació i Formació Ocupacional de la Generalitat (CIFO) i xarxes de formació afins.
   • Escoles Superiors de Negocis.
   • Acàdemies, centres de formació privats i consultories.
   • Centres de negocis.
   • Associacions professionals, Cooperatives i Col·legis Professionals.
   • Fundacions i entitats relacionades amb el 3er. Sector.
   • Sindicats i patronals que donin serveis de formació als seus afiliats.
   • Pimes que demandin formació contínua pels seus treballadors.
   • Centres d'ensenyament secundari i associacions de pares i mares d’escoles

De forma molt particular als usuaris finals:

    • Joves que busquen la inserció laboral.
    • Joves ocupats que necessiten orientació per dirigir o fer un canvi de direcció a la seva vida acadèmica i/o professional.
    • Adults aturats que busquen la reinserció laboral.
    • Adults ocupats que busquen augmentar les seves habilitats i/o reorientar la seva vida professional.
    • Dones: que s’han desvinculat del món laboral i volen tornar a estar en actiu.
    • Dones ocupades que busquen adquirir competències per tal de millorar la seva situació laboral.