FORMACIÓ I ESPORT

 

La pràctica d’una activitat físicesportíva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones, especialment d'aquelles desmoralitzades i preocupades per regularitzar la seva situació laboral actual.

 

PROPOSTA DE VALOR.

Que solucionem: ajudar a trobar feina, bé per compte pròpia -autoocupació-, bé per compte d'altres a aquells col·lectius que tenen majors dificultats per inserir-se de nou al mercat laboral amb unes regles de joc canviades.

En moments de transició, cal preparar-se o bé per a una reinserció laboral o bé per emprendre un projecte professional.

Considerem clau, aprofitar aquesta etapa per reflexionar sobre tu, la teva personalitat, les teves emocions I el teu moment vital, descobrint què vols i què no vols, què et mou a la vida, quines són les teves competències i quines necessites desenvolupar.