I.M.P.O. - PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ 2014 – 2105.

 

NoûsCamins Formació ha participant en la formació dels ciutadans en atur, empadronats a la ciutat. Els llocs de treball estan relacionats amb els àmbits de neteja, administració i consergeria a l'Ajuntament de Badalona.

 

L' Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO) de Badalona té la finalitat de dissenyar, promoure i gestionar els recursos que permetin millorar l'ocupació, oferint bàsicament: assessorament i orientació laboral, qualificació professional, mitjançant la formació i suport als projectes empresarials dels nous emprenedors. 

Es tracta d'un pla d'ocupació amb una durada de sis mesos i que inclou un programa de formació de 80 hores.

    • MF0970_1 Operacions bàsiques de comunicació. (50 hores). 
      • UF1 _0520 Comunicació en les relacions professionals.
    • MF0969_1 Tècniques administratives bàsiques d’oficina. (30 hores).
      • UF1 _0518 Tractament de la correspondència i paqueteria interna i externa.