L'EMPRENEDORIA MADURA.

El mercat laboral canviarà llocs de treball per creadors d'idees i de valor. Una bona sortida professional és treballar per projectes.

Aquí és on els professionals sènior poden assessorar i col·laborar per a una empresa o pel seu compte.

  

Passar d’una situació d’atur a iniciar un negoci propi vol dir passar d’una actitud d’esperar que la crisi acabi a ajudar a que la crisi acabi.

 

Cal reeixir no ja no només com a una necessitat de present, sinó sobretot com resposta al  futur i sortir d’una situació que es fa més complexa causa del canvi en el model laboral i el factor edat.

 EMPRENEDORIA MADURA[1] (Push o per necessitat).

Procedeix d'emprenedors potencials a l'atur en el segment d'edat de 45 a 54 anys, on la creació de l'empresa és una forma de autoocupació davant de d'inexistència de alteratives per aconseguir un lloc de treball assalariat satisfactori. La seva progressió dintre dels augments assolits es considera estable.

[1] Informe GEM Catalunya 2014 pàgina 55.