formació per l'empresa

empresa

Dirigida als professionals per complementar els seus coneixements en determinades àrees, responent a les necessitats de les persones i les empreses. Formacions a mida adaptades a les exigències dels demandants, enfocades al assoliment de l'aprenentatge amb continguts específics, d'una durada determinada i orientats a un objectiu preestablert.