formació ocupacional

QUE ÈS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

 

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'Administració laboral.

 

ACCIONS FORMATIVES. FORMACIÓ BONIFICADA FTFE.

 

Les empreses que cotitzen per formació professional disposen d'un crèdit per a Formació Contínua, que s'estableix cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de la mida de les empreses.

Certificats de Professionalitat 2015.

 

NoûsCamins Formació  està acreditada, segons els requeriments dels respectius Certificats de Professionalitat a l'haver superat el Curs de Docència de la Formació per a l'Ocupació (RD 1697/2011, de 18 de novembre, BOE 309 de 24/12/2011).

I.M.P.O. - PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ 2014 – 2105.

 

NoûsCamins Formació ha participant en la formació dels ciutadans en atur, empadronats a la ciutat. Els llocs de treball estan relacionats amb els àmbits de neteja, administració i consergeria a l'Ajuntament de Badalona.