QUE ÈS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

 

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'Administració laboral.

 

Regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes

S'obtenen a través de dues vies:

  • Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
  • Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Aquests són els certificats de professionalitat i mòduls formatius que estem acreditats per impartir.